17-07-2012 14:01 | Door: Raksha Hoost

Renault Nederland heeft als eerste auto-importeur in Nederland het CO2-Bewust Certificaat niveau 3 in ontvangst genomen.

Renault Nederland toont hiermee zijn inzet voor CO2-reductie en helpt zijn afnemers om CO2-doelstellingen te realiseren met milieuvriendelijke auto’s.

De autofabrikant zal zijn activiteiten voortdurend inventariseren en analyseren. Op basis hiervan zullen doelstellingen worden geformuleerd voor de reductie van CO2.

Eén van die doelstellingen staat al vast. Zo wil Renault Nederland in 2016 de CO2-uitstoot met 208,5 ton hebben verminderd. Dat is een besparing van 23 procent ten opzichte van 2010, toen de activiteiten van de fabrikant een totale CO2-uitstoot van 906,5 ton veroorzaakten. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 90 huishoudens.

CO2-prestatieladder

Het ‘CO2-Bewust Certificaat niveau 3’ maakt deel uit van de CO2-prestatieladder.

Deze ladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming is van het energieverbruik en geeft daarbij aan hoe het verbruik verminderd kan worden.

Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe hoger het niveau op het certificaat. Dit resulteert vervolgens in een hoger ‘gunningvoordeel’ bij aanbestedingstrajecten.

De CO2-prestatieladder is in 2009 door ProRail opgezet en wordt sinds maart 2011 beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Bron: SKAO

Foto: Armanda Mancini