03-08-2012 12:04 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het internationale verzet tegen de Europese CO2-taks op vliegtuigen blijft onwrikbaar. De partijen verplaatsen het gevecht nu naar de VN.

Onder leiding van de VS verzetten 17 landen zich hevig tegen EU-regelgeving die luchtvaartmaatschappijen verplicht een CO2-taks te betalen voor vluchten van en naar Europese steden.

Onderhandelingen in Washington tussen de EU en de tegenstribbelende landen zijn gisteren zonder concreet resultaat afgesloten. Wel is afgesproken de gesprekken voort te zetten in de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), een onderdeel van de VN.

“In een notendop heeft de ontmoeting een zeer solide en sterk verzet bevestigd tegen het ETS,” zei een Amerikaanse woordvoerder, “maar heeft het ook gewezen op een interesse onder landen om te blijven samenwerken in de ICAO.”

De ontmoeting bevestigt een zeer solide en sterk verzet tegen het ETS.

De Europese Commissie heeft meerdere malen aangegeven dat het af wil zien van de CO2-belasting. Strikte voorwaarde daarbij is dat de ICAO een even effectieve, wereldwijde oplossing vindt voor de stijgende uitstoot van de luchtvaartsector.

EU ETS

In januari maakte de EU bekend dat luchtvaartmaatschappijen voortaan een CO2-taks moeten betalen voor vluchten van en naar Europese steden. De maatregel was een uitbreiding van de reeds bestaande Europese CO2-markt, het ETS.

De wetgeving leidde onmiddellijk tot hevig internationaal verzet. Landen zagen het als inmenging met hun nationale beleidsvoering. Later richtten de pijlen zich op het feit dat de taks wordt berekend over de CO2-uitstoot gedurende de hele vlucht, en niet alleen het gedeelte boven het Europese luchtruim.

Uitstel, afstel

Pluspunt aan de gesprekken in Washington was dat voor het eerst partijen niet praatten over vergeldingsmaatregelen tegen de EU, maar op zoek zijn gegaan naar een constructieve oplossing. Er was instemming over een ‘marktgestuurde’ oplossing om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Maar van uitstel lijkt afstel te komen. De woordvoerder van de VS zei dat onderhandelingen in de ICAO over een internationale CO2-markt wel eens “een aanzienlijke tijd” zouden kunnen kosten.

De EU reageerde bij monde van eurocommissaris Hedegaard (Klimaat) dan ook terughoudend: “Het is opmerkelijk dat er geen gedeelde verklaring en inhoudelijk niets nieuws uit de gesprekken is gekomen. Het is goed dat de partijen beloven in de ICAO verder te willen – dat heeft de EU al jaren gedaan. Maar zullen ze méér willen? Hoe zorgen ze ervoor dat de ICAO zal opleveren?”

Het is opmerkelijk dat er geen gedeelde verklaring en inhoudelijk niets nieuws uit de gesprekken is gekomen. Connie Hedegaard, eurocommissaris Klimaat

Ook veel milieugroeperingen zijn sceptisch over het vermogen van de ICAO om tot concrete actie te komen.

Bron: Reuters