10-12-2014 14:12 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

ProRail gaat de principes van de circulaire economie toe passen op en rond het spoor. De werkwijze moet de beheerder van het spoornet miljoenen gaan opleveren.

Samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, bouwbedrijf BAM, leverancier Railpro en onderhoudspartner ASSET Rail tekent de spoorbeheerder vandaag een overeenkomst om de circulaire principes ook zoveel mogelijk op het spoor toe te passen.

Grondstoffen

In de spoorwegsector worden grote hoeveelheden grondstoffen gebruikt zoals koper voor bovenleidingen, staal voor spoorstaven en aluminium voor perronmeubilair. Met deze grondstoffen moet anders worden omgegaan om continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen.

CSR manager Tom Blankendaal bij BAM vertaalt de kansen voor hergebruik naar de praktijk van ProRail. "Het gaat om een structurele besparing van € 15 tot 35 mln per jaar." Met de nieuwe aanpak verwachten de samenwerkingspartners 20 procent te besparen op grondstofgebruik, verder zien ze ruimte voor honderden nieuwe banen.

Hermen Jan van Ree van Royal HaskoningDHV: "De circulaire economie is gericht op het reduceren van grondstofverbruik en beslaat het gehele productieproces van grondstofwinning tot einde levensduur. Concretisering van de circulaire economie in onze sector vraagt dan ook om intensieve samenwerking tussen alle spelers in de keten."

Eric Brink van Railpro vult aan: "Wij willen gezamenlijk modulaire producten ontwikkelen die minder materiaal vragen en langer mee gaan. Producten die beter te onderhouden zijn en na vervanging nog volledig opnieuw bruikbaar zijn."

Visie

Met TNO en een accountantskantoor werkte ProRail aan een visie op het maatschappelijk rendement van een circulair spoor. Hierin zijn niet alleen de financiële effecten, maar ook de sociale en ecologische baten van de nieuwe werkwijze in kaart gebracht. Begin 2015 worden de eerste ervaringen en resultaten met het grote publiek gedeeld.

Bron: ProRail | Foto: cta web, via Flickr