02-06-2015 09:30 | Door: Erik Verheggen

Een brede coalitie van belangenorganisaties wil een laag bijtellingstarief voor volledig elektrische auto’s, waar hybrides niet meer in vallen. 

ANWB, Bovag, Natuur & Milieu, Rai Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen hebben een gezamenlijk plan gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer voor herziening van de autobelastingen 2017 tot en met 2020.

De briefschrijvers willen het stelsel voor bijtelling vereenvoudigen. De bestaande vijf tarieven moeten worden teruggebracht tot twee. Alle auto’s van de zaak behalve volledig elektrische auto's zouden onder een hoog tarief van 20 tot 21 procent moeten vallen. Ook de hybrides en plug-in hybrides moeten van de partijen naar dit tarief verhuizen. Voor volledig elektrische auto’s zou dan een laag tarief van 7 procent gehanteerd worden.

Elektrisch rijden ook voor particulieren

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag: “We zijn het er in een brede coalitie over eens dat er nu snel een einde gemaakt moet worden aan de marktverstoring, door te kiezen voor één bijtellingstarief en geleidelijke afschaffing BPM en daarnaast is op ons initiatief een fonds voorgesteld waarmee ook particulieren gestimuleerd worden elektrisch te gaan rijden.”

Dat zogenoemde Innovatie EV-fonds moet een omvang krijgen van € 250 mln per jaar. Ook particulieren kunnen met een dergelijk fonds gestimuleerd worden om elektrisch ta gaan rijden. De stimulering van hybride auto’s kan dan worden afgebouwd.

Frits van Bruggen, Hoofddirecteur ANWB: “De ANWB wil dat de elektrische auto ook voor particuliere automobilisten bereikbaar wordt. Dat kan door ze een aanschafsubsidie te geven en een vrijstelling van de wegenbelasting.”

De organisaties pleiten ervoor dat de vrijstelling voor volledig elektrische auto’s op de motorrijtuigenbelasting behouden blijft. Verschillende media berichten dat staatssecretaris Wiebes van Financien heeft gezegd serieus naar de plannen te zullen kijken. Zijn plannen voor de autobelasting vanaf 2017 worden in de komende maanden verwacht.

Foto: Windell Oskay, creative commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven)