24-06-2015 09:57 | Door: Thijs ten Brinck

Autofabrikant Nissan timmert hard aan de weg met elektrische auto’s, maar maakt ook in de eigen productie mooie stappen. Sinds peiljaar 2005 is de CO2-uitstoot van de activiteiten met 22,6 procent gedaald.

Nissan had zichzelf ten doel gesteld in de afgelopen tien jaar de broeikasgasemissies van de fabrieken en kantoren met 20 procent te verlagen. Die ambitie heeft de autofabrikant met 22,6 procent waargemaakt, terwijl Nissan in diezelfde periode meer auto’s produceerde.

In 2011, 2012 en 2013 bleef de Japanse autofabrikant nog steken op een reductie van iets meer dan 15 procent. In het voorbije jaar heeft Nissan een stap gemaakt van ruim 7 procentpunt.

Nesco

Een belangrijke maatregel die Nissan helpt te verduurzamen, is het eigen platform Nissan Energy Saving Collaboration (Nesco). Nesco voert op de locaties van Nissan sinds 2003 jaarlijkse inspecties uit naar mogelijkheden voor reductie van het energieverbuik. Sinds 2013 is de dienst actief bij Nissan-fabrieken in Europa, China en Mexico. In 2014 droeg Nesco oplossingen aan die in totaal voor 50.000 ton aan CO2-besparingen kunnen zorgen.

Naast de inspectiedienst presenteert de Japanse autofabrikant een fabriek in Mexico als voorbeeld voor de duurzaamheidsprestaties. Biogas uit lokale vuilstortplaatsen en windenergie leveren samen 68 procent van de energiebehoefte van de faciliteit.

In 2016 wil Nissan minimaal 9 procent van het wereldwijde energieverbruik dekken met hernieuwbare bronnen.

Bron: Zawya, AutoEvolution | Foto: MIKI Yoshihito, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)