16-09-2015 07:58 | Door: Dimitri Reijerman

Dieselauto's stoten in de Europese Unie meer schadelijke emissies uit dan in de Verenigde Staten, meldt een rapport van Transport & Environment. Slechts 1 op de 10 voldoet aan de nieuwe Euro 6-norm.

Volgens Transport & Environment stoot een gemiddelde dieselauto vijf maal meer stikstofoxiden, fijnstof en andere schadelijke stoffen uit dan de Euro 6-norm, die sinds september geldt, voorschrijft. Slechts 1 op de 10 onderzochte auto's zou wel aan de norm voldoen, waarbij dieselauto's van Audi verhoudingsgewijs de meeste schadelijke stoffen uitstoten. De organisatie onderzocht 23 auto's.

Daarnaast stelt de organisatie dat dieselauto's in de VS schoner zijn, omdat de emissie-eisen strenger zijn. Amerikaanse autofabrikanten moeten daarom kwalitatief betere fijnstoffilters inbouwen, waardoor de kosten van een dieselauto circa € 300 hoger komen te liggen.

Euro 6-norm

Ook is er nog veel op te merken aan de Euro 6-norm. Daarbij worden bepaalde metingen nog niet uitgevoerd, zoals de uitstoot bij een koude start van de motor.

Ook voeren autofabrikanten tests uit onder 'ideale' omstandigheden, zoals het rijden op testcircuits met lichter gemaakte voertuigen, te harde banden en het gebruik van speciale smeerolies.

Hoewel er in de EU plannen zijn om de emissietests strenger te maken, zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt. Op zijn vroegst worden deze in 2018 ingevoerd, maar de autolobby poogt de invoering uit te stellen tot 2020.

Strengere emissie-eisen

Transport & Environment roept de politiek op om sneller met strengere emissie-eisen te komen. Jaarlijks overlijden in Europa 500.000 personen voortijdig als gevolg van luchtverontreiniging. Ook is becijferd dat er jaarlijks € 900 mrd aan arbeidsuren verloren gaan door de vervuiling.

In Nederland deed CE Delft in 2013 ook onderzoek naar diesels. Ook daar kwam uit dat dieselvoertuigen gemiddeld veel meer NOx uitstoten dan de norm voorschrijft.

Vervuilende diesels

Bron: Transport & Environment | Foto: Robert S. Donovan, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)