20-10-2015 18:59 | Door: Dimitri Reijerman

Nederland, België en Luxemburg werken samen om de uitrol van de benodigde infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te bespoedigen.

In de Benelux-landen moet een grensoverschrijdend netwerk van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen verrijzen. Naast laadpunten voor elektrische auto's willen de drie landen ook meer CNG- en waterstoftankstations aanleggen. 

Met een uitgebreid netwerk verwacht de Benelux dat ook bedrijven in de logistieke sector sneller zullen overschakelen op alternatieve, duurzame brandstoffen. In de eerste fase van het plan wisselen deskundigen uit Nederland, België en Luxemburg kennis uit over hoe de infrastructuur er uit komt te zien. Ook de gebruiksvriendelijkheid krijgt daarbij aandacht.

Vlaanderen maakt haast

Concrete cijfers over hoeveel laadpalen en nieuwe tankstations er in Nederland moeten komen, geeft de Benelux niet. Wel is duidelijk dat de Vlaamse overheid zich meer gaat inspannen om alternatieve brandstoffen een kans te geven. Zo zijn er fiscale voordelen voor bezitters van een elektrische auto of een voertuig die op aardgas of waterstof rijdt.

Ook het aantal laadpalen in België moet omhoog: in 2019 is het streven er 5.000 extra palen bij te plaatsen. Het aantal tankstations met waterstof rekent de overheid op twintig stuks, evenals 300 tankstations met aardgas. In 2020 moeten er in Vlaanderen 60.000 elektrische auto's en 40.000 CNG-wagens rondrijden.

Bron: Benelux | Foto: By Car2Go_Amsterdam_Smart_ED_Herengracht.JPG: Brbblderivative work: Mariordo [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons