23-10-2015 07:06 | Door: Dimitri Reijerman

Drie waterschappen en een aantal commerciële partijen maken uit rioolwater biologisch afbreekbaar PHA-bioplastic. Hierbij doen bacteriën het werk.

Momenteel houden Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Wetterskip Fryslân, samen met SNB, STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN kleinschalige proeven om rioolslib om te zetten naar PHA-plastic.

Daarbij worden bacteriën in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Te Bath 'vetgemest' met verzuurd afvalwater. De bacteriën rijgen de vetzuren aan elkaar om zo PHA, ofwel PolyHydroxyAlkanaat, te vormen.

PHA is geheel biologisch afbreekbaar. Het materiaal kan als grondstof dienen voor bijvoorbeeld plastic tasjes, bakjes en andere verpakkingsmateriaal. In tegenstelling tot plastics op basis van olie breekt het PHA-materiaal in een jaar af. Het materiaal kan dan ook dienen om milieuproblemen als de plastic soep in de oceanen aan te pakken.

Mogelijke marktkansen

Hoewel de deelnemers aan de proef spreken van een wereldprimeur, is het zo ver nog niet. De waterschappen bekijken in een volgende fase of de methode marktkansen heeft door deze op te schalen. In potentie kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Te Bath 40 ton aan bioplastic-korrels per week genereren. 

De industrie maakt PHA-bioplastic momenteel op basis van suikerbieten. Dit is een dure methode omdat er speciale bacteriën voor nodig zijn. Ook legt de werkwijze beslag op landbouwgrond, iets wat de methode met rioolslib niet doet.

De waterschappen denken hun rioolwaterzuiveringen in toenemende mate om te kunnen zetten in duurzame grondstoffenfabrieken. 

Bron: Brabantse Delta | Foto: Brabantse Delta