02-11-2015 12:11 | Door: Erik Verheggen

Europese landen slagen er beter in om waarde te halen uit grondstoffen. In Nederland draagt een kilo grondstof voor € 3,82 bij aan het bruto nationaal product (BNP). In de EU is dat gemiddeld € 1,95.

Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In de EU steeg de grondstofproductiviteit tussen 2002 en 2014 met 28 procent. In Nederland nam de bijdrage van elke kilo ruw materiaal aan het BNP toe met 23 procent.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt de dat de ontwikkeling van het gemiddelde bruto nationaal product in de EU tot 2008 gelijke tred hield met grondstofverbruik. De economie is na de economische neergang in 2008 en 2009 weer opgekrabbeld tot aan het niveau van voor de crisis. Tegelijkertijd is het grondstofverbruik fors gedaald.

Circulaire economie

Met een grondstoffenproductiviteit van € 3,82 moet Nederland alleen Luxemburg voor zich dulden. Bedrijven in het groothertogdom wisten in 2014 € 3,94 uit elke kilo grondstoffen te persen. Dat is ruim het dubbele van het EU-gemiddelde. Bulgarije heeft de minst efficiënte economie. Een kilo grondstof levert in het land slechts € 0,30 op.

Het verbruik van grondstoffen is een belangrijke factor in de milieudruk van een economie. Winning, productie en consumptie van bijvoorbeeld biomassa, metalen, fossiele brandstoffen en mineralen leidt tot uitstoot van broeikasgassen en productie van afvalstromen. In een circulaire economie daalt het grondstofverbruik richting het nulpunt, doordat grondstoffen steeds opnieuw in de productieketen worden ingebracht.

grondstoffenproductiviteit

Bron: Eurostat | Foto: Georgie Pauwels, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)