16-03-2016 18:01 | Door: Dimitri Reijerman

Damen Shipyards Den Helder heeft van het Waddenfonds een subsidie van bijna twee ton voor de bouw van een milieuponton ontvangen. Met dit ponton kunnen schepen afvalvloeistoffen op duurzame wijze afvoeren.

Schepen kunnen binnen de Pilot Maritiem en Milieu Ponton (PMMP) via een geheel geautomatiseerd innameproces afvalvloeistoffen zoals vuilwater, ballastwater, olie en verfresten laten wegpompen. De afvalstoffen worden gefilterd, gesepareerd, afgevoerd of hergebruikt.

Daarnaast moet het PMMP-ponton voorzieningen krijgen om op veilige en duurzame wijze chemisch afval op te slaan. Dat kunnen bijvoorbeeld restanten verf of oude accu's zijn.

Het PMMP-ponton is geschikt voor een breed aantal type schepen, waaronder de plezier- en commerciële vaart, visserij en oudere schepen uit de 'bruine vloot'. Damen Schipyards zal het ponton in de haven van Oudeschild op Texel bouwen en testen. Als de pilot slaagt zal Damen het PMMP-ponton ook in andere scheepswerven in het Waddengebied gebruiken.

Voor de bouw heeft Damen van het Waddenfonds € 188.561 subsidie gekregen. Het project kost in totaal € 538.745. Damen werkt samen met het kennisinstituut Maritime Campus The Netherlands / Noordelijke Hogeschool Leeuwarden op het gebied van marktonderzoek, marktimplementatie en verwerkingstechnieken.

Bron: Waddenfonds | Foto: Damen