21-04-2016 10:28 | Door: Eelco Brandes

Waterschapsbedrijf Limburg heeft een nieuw zuiveringsconcept ontwikkeld met de naam Verdygo. Het betreft een innovatieve en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie die goedkoper is dan bestaande concepten.

De uitgangspunten van Verdygo zijn om rioolwater te zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd is het concept volgens waterschapsbedrijf Limburg flexibel om in te kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen.

Verdygo is geschikt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 10.000 tot 100.000 inwoners. Het Verdygo concept is volgens het waterschapbedrijf Limburg jaarlijks circa 20 procent goedkoper dan bestaande installaties en de bouw ervan is een derde van de tijd korter.

Voordelen

Het Verdygo-concept is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar, zegt Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg. "Zo kun je snel en effectief inspelen en anticiperen op ontwikkelingen en veranderende normen. Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd."

Blauwdruk

Onlangs vond de kick-off van de bouw plaats op de zuiveringsinstallatie in Simpelveld. Daar wordt de biologische zuivering, inclusief de slibindikking vervangen. Op een tweede zuiveringslocatie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond wordt de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit een opvoergemaal en vuilroosters vervangen.

Samen vormen de twee projecten een blauwdruk van een complete nieuwe zuiveringsinstallatie. Doelstelling is om beide projecten medio 2016 op te leveren. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 10,7 mln.