14-05-2016 07:12 | Door: Eelco Brandes

Stadswarmte en milieuvriendelijke koude doen Amsterdam goed. Bewoners en bedrijven die hier gebruik van maakten zorgden in 2015 voor 68.863 ton minder CO2-uitstoot in vergelijking met individuele HR-ketels.

Amsterdammers in bijna 33.000 woningen en meer dan vijfhonderd bedrijven en instellingen maken gebruik van warmte en koude van Westpoort Warmte en van Nuon. In het westelijke en noordelijke deel van de stad is Westpoort Warmte de leverancier. Dit is een samenwerking tussen Nuon en AEB Amsterdam.

Restwarmte

De warmte voor Amsterdam is voor het grootste deel restwarmte. De Nuon-elektriciteitscentrale in Diemen en de afvalenergiecentrale van AEB Amsterdam zijn de voornaamste bronnen van deze warmte. Ook staan er verspreid in de stad verscheidene warmtekrachtinstallaties die warmte opwekken.

Kijkt Nuon naar de resultaten van heel Nederland, dan was er in 2015 sprake van bijna 195.000 ton minder CO2-uitstoot dankzij stadswarmte. 

Bron: AEB Amsterdam | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)