31-05-2016 18:30 | Door: Eelco Brandes

De biogasinstallatie bij Rundveebedrijf Ubbels in Jelsum krijgt een tweede leven nu deze uit de MEP-regeling valt. De bestaande installatie wordt omgebouwd en geschikt gemaakt voor de productie van groen gas binnen de SDE+-regeling.

De komende tijd lopen verschillende vergistingsinstallaties in Nederland uit de MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie)-regeling. De firma Ubbels heeft hierop reeds geanticipeerd. Met een vergunning voor het produceren van groen gas en een SDE+-regeling Verlengde levensduur groen gas-productie, kan de ondernemer starten met de ombouw van de installatie.

2017

Inmiddels is er samen met biogasinstallatiespecialist Host een start gemaakt met de eerste werkzaamheden voor de ombouw. De installatie moet begin 2017 het eerste gas gaan invoeden op het aardgasnet. Op het bedrijf zal jaarlijks ruim 1 miljoen kubieke meter groen gas worden geproduceerd, gelijk aan het aardgasverbruik van circa 750 huishoudens.

Bron: Host | Foto: Host (Cropped by Duurzaam BV)