01-06-2016 12:12 | Door: Eelco Brandes

In 2015 werd via de gemeentelijke milieustraten gemiddeld 4,6 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) afgegeven aan Wecycle. De totale ingezamelde hoeveelheid bij gemeenten was 66 miljoen kilo.

Wecycle organiseert de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste. De organsatie geeft partnergemeenten jaarlijks inzicht in de hoeveelheid e-waste ingezameld via de milieustraten.

Elke gemeente kan de eigen resultaten vergelijken met andere gemeenten die tot dezelfde stedelijkheidsklasse behoren. Doel van de benchmark is de gemeenten te informeren over de inzameling van e-waste en hen te stimuleren meer in te zamelen.

TABEL: De top 3 gemeenten hoogste inzameling e-waste per stedelijkheidsklasse (in kilo's per inwoner).

Ontzorgen

"Wij ontzorgen gemeenten door e-waste veilig in te zamelen en optimaal te recyclen," zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle. "Ook bieden wij gemeenten informatie op maat. Wecycle brengt daarnaast de circulaire en de sociale economie bij elkaar in de Wecycle Service Centers. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt sorteren en demonteren hier e-waste. Dit geeft perspectief op een reguliere baan."

Wecycle werkt samen met 85 procent van de gemeenten in Nederland. Zij leverden in 2015 gemiddeld 4,6 kilo per inwoner in. Dat is net zoveel als het jaar ervoor. Bijna 60 procent van de partnergemeenten heeft in 2015 evenveel of meer e-waste ingezameld dan in 2014.

Optimale recycling

De aangesloten gemeenten verzekeren zich volgens Wecycle via de dienst van optimale recycling van alle e-waste dat inwoners inleveren bij de milieustraten. Wecycle laat grondstoffen maximaal hergebruiken en schadelijke stoffen veilig verwijderen. Ook wordt illegale export voorkomen en CO2-uitstoot vermeden.

In totaal zamelde Wecycle in 2015 110 miljoen kilo in. Daarvan is 66 miljoen kilo afkomstig van de gemeenten en 44 miljoen kilo van winkels.

Bron: WeCycle | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)