03-06-2016 09:54 | Door: Eelco Brandes

Dankzij de biologische verwerking van zuiveringsslib door GMB BioEnergie, realiseerden zeven waterschappen vorig jaar gezamenlijk een uitstootreductie van 25.000 ton CO2.

De door waterschappen gerealiseerde CO2-reductie is aanzienlijk, zegt Marc Bennenbroek, projectmanager bij GMB BioEnergie. “Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 8 ton CO2 aan directe energie uit. Een emissiereductie van 25.000 ton CO2 compenseert dus voor de jaarlijkse uitstoot van circa 3.000 huishoudens."

Biobrandstof

Biologische verwerking van zuiveringsslib houdt in dat het slib wordt gedroogd in een doorontwikkeld en duurzaam drogingsproces, legt Bennenbroek uit. “Jaarlijks verwerken we bij GMB BioEnergie in Zutphen en Tiel ongeveer 260.000 ton slib, afkomstig van zeven waterschappen, tot 70.000 ton biobrandstof.”

Deze biobrandstof wordt meegestookt in energiecentrales. Gedroogd slib is voor verbrandingscentrales een alternatief voor de fossiele brandstoffen die ze nu nog vaak meestoken. Dat het slib eerst gedroogd wordt, betekent bovendien dat er minder slib, afkomstig van de waterschappen, als natte massa wordt verbrand.

Meest vriendelijke verwerkingswijze

Met het bio-based slibverwerkingsproces van GMB BioEnergie wordt per ton slib gemiddeld 96 kilo CO2 gereduceerd. “Hiermee is het biologisch drogen en het produceren van biobrandstof de meest CO2 vriendelijke verwerkingswijze van zuiveringsslib in Nederland”, aldus Bennenbroek.

“Overigens verwerken we het slib niet meteen tot biobrandstof. We benutten het slib zoveel mogelijk voor de productie van kunstmest. Zo krijgen nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, een tweede leven.”

Bron en foto: GMB BioEnergie (Cropped by DuurzaamBV)