06-06-2016 09:16 | Door: Erik Verheggen

Papierfabrikant Smurfit Kappa heeft in tien jaar tijd de CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier met 22,6 procent verlaagd. Het energieverbruik daalde in dezelfde periode met 10 procent.

Het bedrijf, dat 370 productielocaties telt in 34 landen en in 2015 een omzet van € 8,1 mrd noteerde, schrijft dat in zijn duurzaamheidsverslag 2015: Sustainability in every fiber.

22,6 procent minder CO2

Smurfit Kappa mikt voor 2020 op een CO2-reductie van 25 procent ten opzicht van 2005. Ook het afgelopen jaar boekte het bedrijf vooruitgang op weg naar dat doel.

2015 was het eerste jaar waarin de nieuwe warmtekrachtkoppeling in de fabriek in het Duitse Hoya operationeel was. Procesverbeteringen in fabrieken in Spanje, Argentinië en Oostenrijk leidden tot forse CO2-reducties. In de Oostenrijkse fabriek in Nettingsdorf leidde verlaging van het energieverbruik en de behoefte aan stoom tot 12 procent verlaging van de emissies.

In 2015 had 99,9 procent van het papier dat Smurfit Kappa gebruikte voor zijn verpakkingen een FSC-, PEFCTM- of SFITM-label. Daarmee kan het bedrijf nu voor vrijwel alle gebruikte materialen transparant zijn over de herkomst en keten, tot aan het eindproduct. Smurfit Kappa is naar eigen zeggen de eerste wereldwijd opererende verpakkingenproducent die 100 procent duurzaamheid in de hele keten kan garanderen.

99,9 procent transparant

Smurfit Kappa heeft daarnaast het strategische doel om het organisch gehalte van het geloosde water omlaag te brengen. In 2020 moet dat cijfer een derde lager liggen dan in 2005. In 2015 bereikte het bedrijf een reductie van 29 procent. In tien jaar tijd investeerde Smurfit Kappa ruim € 54 mln in maatregelen om waterverwerkingsinstallaties, die tegelijkertijd de kosten in de papierfabrieken omlaag brengen.

Ook bracht het concern minder afval naar stortplaatsen. Vooral plastic, hout, metalen en andere vervuiling van het papier worden op veel plaatsen nog niet gerecycled. Smurfit Kappa wil in 2020 30 procent minder afval storten dan in 2005. Het bedrijf is programma’s gestart voor afvalpreventie en zoekt naar mogelijkheden voor hergebruik. In 2015 leidde dat tot een reductie van bijna 14 procent ten opzichte van tien jaar eerder.

SmurfitKappa heeft wereldwijd 45.000 werknemers in dienst. Eind 2014 deden zij mee aan een werknemersonderzoek. Daaruit zijn duizend actiepunten naar voren gekomen die nu worden geïmplementeerd. In 2015 werd bovendien ruim € 4 mln geïnvesteerd in sociale, regionale projecten in de buurt van Smurfit Kappa-locaties.

Lees ook:

Bron: Smurfit Kappa | Foto: Smurfit Kappa