07-06-2016 07:51 | Door: Eelco Brandes

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft twee specificaties gepubliceerd met kwaliteitseisen voor kunststof verpakkingsafval. Met de nieuwe kwaliteitseisen kunnen gemeenten en sorteerders ook deze drie stromen uit het kunststof verpakkingsafval van huishoudens sorteren.

Het gaat om specificaties voor PET-bakjes en een voor Mixed Polyolefin (MPO). Ook is bekend gemaakt dat voor Polystyreen (PS) een bestaande DKR-specificatie kan worden gebruikt. 

Met de nieuwe specificaties krijgen gemeenten en sorteerders ruimte om verder te innoveren bij het sorteren van kunststof verpakkingsafval en gaat het aandeel monostromen omhoog. Dit kan bijdragen aan betere recycling, wat goed is voor het milieu en het economisch sluiten van de kunststofketen. De nieuwe specificaties zijn opgesteld door het KIDV in nauwe samenwerking met sorteerders en recyclers.

Vijf stromen

Conform de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 worden tot nu toe vijf stromen kunststof gesorteerd uit het kunststofverpakkingsafval dat wordt ingezameld bij huishoudens: PET, PE, PP, folies en gemengde kunststoffen. Dat gebeurt aan de hand van vijf zogenoemde DKR-specificaties die eisen stellen aan de kwaliteit van het materiaal.

Kansrijk

Het KIDV heeft onderzocht welke kunststofstromen die bij huishoudens worden ingezameld extra kunnen worden uitgesorteerd. Hieruit kwamen PET-bakjes, MPO en PS als de meest kansrijke stromen naar voren. Voor PS bleek een huidige DKR-norm voorhanden (DKR 331). Voor PET-bakjes en MPO bleek dit niet het geval. Hiervoor heeft het KIDV samen met sorteerders en recyclers nu de twee nieuwe specificaties opgesteld.

Bron: KIDV | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)