30-06-2016 07:20 | Door: Eelco Brandes

De toekomst van het recyclen van auto's gaat er door de komst van hybride en volledig elektrisch aangedreven voertuigen anders uitzien. Dit zijn de dertien belangrijkste veranderingen voor bedrijven in de recyclingketen.

ARN, een recyclebedrijf in de mobiliteitsbranche, heeft onlangs zijn whitepaper De sloopauto van de toekomst gepubliceerd. Voor de recycleketen is het van groot belang om te weten welke gevolgen de veranderende materiaalbalans heeft, zoals de recyclingdoelstelling van 95 procent. Het whitepaper gaat in op de veranderingen in gebruikte materialen, auto-onderdelen en vloeistoffen bij de productie van auto’s.

"De auto van vandaag is de sloopauto van morgen"

Materialen

1 Bij de huidige grondstofprijzen daalt de waarde van afgedankte auto’s naarmate deze meer kunststoffen bevatten. IJzer en metaal leveren immers meer op. Dit heeft consequenties voor alle ketenpartners.

2 Positief voor de restwaarde van autowrakken is het toenemende gebruik van lichtgewicht metalen als aluminium.

3 Door toepassing van moderne elektronica en elektrische aandrijflijnen bevatten afgedankte auto’s ook in de toekomst relatief veel koper. Het terugwinnen van deze waardevolle grondstof wordt echter bemoeilijkt door het gebruik van zeer dun koperdraad en de steeds complexer wordende boordnetten.

4 Composieten en gelamineerde materialen kunnen op dit moment slechts met terugwinning van energie worden verbrand. De ontwikkeling van thermoplastische composieten biedt meer opties voor recycling, al blijft de economische waarde van deze materialen vooralsnog negatief. Ook chemische recycling biedt op termijn wellicht mogelijkheden voor deze materialen.

Onderdelen

5 Brandstoftanks worden steeds vaker van kunststof gemaakt. Mogelijk gaan demontagebedrijven de brandstoftanks demonteren wanneer opkopers er goede prijzen voor bieden.

6 De toename van elektronica vraagt om een specialisme binnen de sector. Op dit moment is demontage van boordnetten door de complexiteit niet lonend. Wel wordt onderzocht in hoeverre terugwinning van deze materialen in de PST-fabriek potentie heeft.

7 Mede door het ontbreken van universele normen voor Li-ion-accu’s is het recyclen ervan een technische uitdaging voor de sector. Inzamelen met oog op eventuele secondlifetoepassing vraagt om efficiënte logistiek.

8 Een belangrijk aandachtspunt is op termijn ook de vervanging van conventionele loodzuurstartaccu’s door Li-ion-varianten.

9 Voor zonnepanelen in auto’s bestaat vooralsnog geen demontageplicht.

10 Er bestaan nog veel onduidelijkheden rond de toekomstige recycling van brandstofcellen. Deze komen op dit moment nog nauwelijks voor. Behalve kostbaar platina bevat een brandstofcel ook giftige gassen, wat recyclen bemoeilijkt.

Vloeistoffen

11 Elektrische auto’s behoeven minder smeermiddelen, omdat ze minder draaiende delen hebben dan auto’s met een conventionele aandrijflijn.

12 Bij sommige hybrides en elektrische auto’s wordt voor de batterij gebruikgemaakt van koelvloeistof. Het verwerkende bedrijf dient deze vloeistof op de wettelijk voorgeschreven manier te verwijderen.

13 Om schadelijke emissies te beperken, wordt voor personenauto’s met dieselmotor in toenemende mate gebruikgemaakt van additieven in de brandstof. Het demontagebedrijf dient deze vloeistoffen – zoals AdBlue en Eolys – separaat te verwerken.

Schaarser

Onderzoeker Gert-Jan van der Have: “De auto van vandaag is de sloopauto van morgen. Grondstoffen worden schaarser. Ook is het überhaupt zonde om grondstoffen slechts voor één toepassing te gebruiken. Dit geldt ook voor de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s.

We moeten er in de gehele keten duurzamer mee omgaan om verdere uitputting te voorkomen. Bij de autoproductie gaat het om duizelingwekkende aantallen. De wereldwijde autoproductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Nederland jaarlijks zo'n half miljoen voertuigen op de weg.“

Bron: ARN | Foto: ARN (Cropped by DuurzaamBV)