04-07-2016 07:15 | Door: Eelco Brandes

Green Deals jagen economische groei aan en leiden tot energiebesparing. Het gebruik van hernieuwbare energie neemt toe en dat draagt bij aan een schoner milieu.

Dat blijkt uit de evaluatie van Green Deals die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) aan de Kamer stuurde. Hij deed dat mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst (WR) en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu(IenM), meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Deze werkwijze brengt de creativiteit, kennis en kunde van bedrijven, Rijksoverheid, medeoverheden en andere organisaties bijeen. Hierdoor krijgen innovatieve plannen vanuit de samenleving de ruimte.

Dankzij meer dan tweehonderd Green Deals doen duizenden woningen en bedrijven aan energiebesparing en wordt het vervoer schoner. Tienduizenden Nederlanders ontvangen bovendien hernieuwbare energie uit restwarmtenetten of duurzaam opgewekte elektriciteit.

Minister Kamp: "De Green Deals helpen de doelstellingen uit het Energieakkoord voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot te realiseren."

Economische groei

De Green Deal-aanpak brengt innovatieve bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden bij elkaar, meent Kamp. “Ze nemen knelpunten in wet- en regelgeving weg. Ze helpen partijen daarmee bij hun duurzame plannen uit te voeren. Daardoor kunnen ze hun initiatieven uitvoeren.”

“Ze zorgen dat innovaties sneller tot stand komen. Ondernemers kunnen daardoor hun producten sneller in de markt zetten. Ze dragen zo bij aan economische groei van Nederland,” zegt minister Kamp.

De Green Deals gaan over:

Green Deal Zes

Albert Heijn was een van de partijen die recent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Zes) ondertekenden. In deze Green Deal werken de landelijke overheid, lokale overheden, brancheorganisaties, fabrikanten, verladers en vervoerders samen. Doel is in 2020 uitgezocht te hebben hoe ze in 2025 zoveel mogelijk emissievrij de stad kunnen beleveren.

Green Deal Doc Kaas

Eerder sloot ook de provincie Drenthe een Green Deal met zuivelcoöperatie DOC Kaas voor een programma dat zich richt op energiebesparing en opwekking op melkveebedrijven. De leden van DOC Kaas, waaronder Weitkamp en Koekoek, kregen de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding hun bedrijven energetisch te laten doormeten.

Onder begeleiding hebben melkveehouders verschillende aanpassingen gedaan aan hun apparatuur. Dat moet een aanzienlijke energiebesparing en CO2-reductie opleveren.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: public domain