07-07-2016 08:43 | Door: Erik Verheggen

Van Gansewinkel en Shanks willen samen een nieuwe Europese alliantie vormen voor afvalinzameling en recycling. Het bedrijf moet een significante bijdrage leveren aan de circulaire economie. 

Hiervoor is door beide bedrijven een voorovereenkomst getekend. De partijen gaan nu een periode van exclusiviteit in, met de intentie de transactie te finaliseren. Het is de verwachting dat de mogelijke fusie nog dit jaar kan worden afgerond, meldt Van Gansewinkel.

Circulaire economie

Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel: “Een samenvoeging van Van Gansewinkel en Shanks heeft alle ingrediënten in zich om succesvol te zijn in recycling en waste management in Europa. De gezamenlijke hoeveelheid aan reststromen biedt de combinatie de mogelijkheid om een stevige positie in te nemen in de markt voor secundaire grondstoffen en levert een significante bijdrage aan de circulaire economie. Beiden zijn ook vandaag sterke partijen, met activiteiten en competenties die elkaar goed aanvullen. Bovendien ontstaat door de synergie die er mogelijk is een nog sterker bedrijfseconomisch fundament.”

shanks en van gansewinkel

In 2015 werd Van Gansewinkel verkocht aan zijn schuldeisers. Na de herfinanciering ontwikkelt het resultaat van Van Gansewinkel zich in 2016 positief. De interesse die daarmee vanuit diverse marktpartijen ontstond, was aanleiding voor Van Gansewinkel om de strategische optie van een verkoop te verkennen. Uit dit proces is een mogelijke fusie met Shanks als beste optie naar voren gekomen. Deze optie wordt nu op exclusieve basis door beide partijen uitgewerkt.

Grondstoffen

Van Gansewinkel opende deze maand in Amsterdam een nieuwe sorteerlijn, die bijna 95 procent van het ingezamelde afval verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten of energie. Naast het inzamelen en verwerken van grote volumes afval, spant het bedrijf zich in om ketens te sluiten van onder meer autoruitenkoelkastenpannen en tuinmeubelen

Shanks beweegt zich vooral op de markt voor bedrijfsafval en industriele reiniging. Dochterbedrijf Van Vliet heeft in Wateringen een sorteerfabriek voor bouw- en sloopafval, naar eigen zeggen de meest geavanceerde in Nederland. Het bedrijf maakt onder meer energiepallets van bedrijfsafval.

De mogelijke samenvoeging is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring door de Mededingingsautoriteiten. Nadere mededelingen zullen te zijner tijd worden gedaan, meldt Van Gansewinkel.

 

Bron: Van Gansewinkel | Foto's: Shanks