15-07-2016 09:55 | Door: Erik Verheggen

Suez Recycling & Recovery Netherlands verstevigt haar rol als spil in de circulaire economie, blijkt uit het duurzaamheidsverslag 2015 van het bedrijf. Het bedrijf zette onder meer grote stappen in de kunststofketen.

Suez stelt in haar Duurzaamheidsverslag 2015 dat de transformatie van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier in 2015 tot concrete resultaten heeft geleid. Zo haalde de organisatie met haar sorteerinstallatie in Rotterdam sorteerrendement van 90 procent voor het kunststof verpakkingsafval uit huishoudens, 

Circulaire economie

“Prettig is dat we als Suez Recycling & Recovery in Nederland voor het eerst sinds geruime tijd weer onze financiële doelen realiseerden”, schrijft algemeen directeur Wieger Droogh in zijn voorwoord. “Maar misschien nog wel belangrijker is dat we de transformatie van onze organisatie zien versnellen, richting dienstverlener en grondstoffenleverancier. Steeds minder gaan we uit van het wegzetten van containers, steeds meer leren we te denken over de waarde van de stromen die we verwerken, beheren en willen sturen.”

Een mijlpaal in deze ontwikkeling was de ingebruikname van de kunststoffabriek QCP (Quality Circular Polymers). Deze joint venture heeft als doel om uit een deel van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval een secundaire grondstof te maken die niet van oorspronkelijk materiaal is te onderscheiden.

“Omwille van samenwerking in de circulaire economie is het een goede zaak dat we elkaar durven aan te spreken”

De resultaten in de keten van kunststof verpakkingsafval werden behaald vanuit de wil om samen te innoveren, zoals Droogh in zijn voorwoord omschrijft. Wat hem betreft, kan de circulaire economie alleen tot stand komen door kracht en kennis te bundelen, en dus door meer samenwerking.

De oproep van de Suez-directeur hiervoor aan de sector in 2014 leidde tot veel reacties. Behalve dat deze uitmonden in nieuwe partnerships ontwikkelde zich ook een concretere dialoog waarin ketenpartners elkaar wijzen op gedrag en prestaties, meldt Suez. Droogh: “Omwille van samenwerking in de circulaire economie is het een goede zaak dat we elkaar durven aan te spreken.”

Innovatie door de hele organisatie

In het jaarverslag is te lezen dat innovatie in de onderneming plaatsvindt op verschillende niveau’s: van de inzamellogistiek tot de eindverwerking, van nieuwe samenwerkingen tot nieuwe hoogwaardige toepassingen. Zo wordt onder meer melding gemaakt van hergebruik van koffiedik als brandstof tot drankenkartons als hygiënepapier en folies uit huishoudens tot afvalzakken voor huishoudens. Ook komen voorbeelden aan bod van circulaire nichestromen: accu’s, oplosmiddelen en afval van luchtreinigingsinstallaties worden door Suez hergebruikt.

Ook op het gebied van logistiek is sprake van innovatie. Hierbij is het retourconcept BouwBewust Box volgens Suez succesvol, reden voor het concern om nieuwe concepten rond retourlogistiek te onderzoeken.

Suez beschouwt 2015 voorlopig als een kanteljaar; een jaar waarin de neergaande lijn van de afgelopen jaren langzaam uitvlakte, en heel voorzichtig een beweging omhoog maakte. "Belangrijk is dat we een gezonde cash flow hebben waardoor er ruimte ontstaat om te investeren in opdrachtgevers en projecten", schrijft het bedrijf.

Stakeholders

“We zijn op de goede weg”, concludeert Droogh. Dat Suez een stevige rol heeft in de circulaire economie, is ook voor externe stakeholders vanzelfsprekend. Dat blijkt uit de stakeholderdialoog, die Suez heeft toegevoegd aan het verslag.

In het jaarverslag reageert de Country Board van Suez concreet op de boodschappen van haar stakeholders. De materialiteitsanalyse gaf volgens Suez bovendien richting aan de inhoud en de weergave van het verslag. Deze is zo vormgegeven dat het de lezers gemakkelijk wordt gemaakt om informatie naar interesse te selecteren.

Bron: Suez | Foto: Suez