25-07-2016 07:46 | Door: Erik Verheggen

Het is afvalverwerker AVR gelukt om bij het afvalverbrandingsproces zuiver CO2 af te vangen, dat geschikt is voor toepassing in de glastuinbouw.

Dat blijkt uit een marktconsultatie die het bedrijf heeft uitgeschreven. AVR zoekt partners om de CO2 in de markt te zetten. Vooral in de glastuinbouw liggen kansen, verwacht het bedrijf.

In 2017 wil AVR investeren in afvanginstallaties. Een jaar later zou de CO2 dan op grote schaal zijn weg naar de markt moeten vinden.

CO2

AVR heeft afvalverbrandingsinstallaties in Duiven en Rozenburg. In totaal beschikt het bedrijf over tien verbrandingslijnen. Elk van die lijnen zou in potentie jaarlijks goed zijn voor ongeveer 70.000 ton afgevangen CO2.

De afvalverwerker voert samen met kennisinstituut TNO proeven uit bij de afvalverbrandingsoven in Duiven.

“In 2015 is gebleken dat het technisch mogelijk is om zuivere kwaliteit CO2 volgens de normen van de glastuinbouw uit onze rookgassen beschikbaar te maken.”, schrijft AVR in de marktconsultatie.

“Sinds enkele maanden voeren wij een studie uit en deze maand begint een volcontinue proef met TNO, onder het programma Cato2 van de TKI Gas, waarin de schaalbaarheid en volcontinue bedrijfsvoering nader worden getest. Dit proces ziet er veelbelovend uit.”

Restafval

AVR verwerkt jaalijks 2,2 miljoen ton restafval in zijn installaties. Dat levert stoom, warmte en elektriciteit op. Daarnaast zoekt het bedrijf naar nieuwe toepassingen voor metalen en mineralen die kunnen worden teruggewonnen uit bodemassen.

Bron: Tenderned | Foto: TijsB, Creative Commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven)