06-09-2016 12:03 | Door: Eelco Brandes

Afvalbedrijven Omrin, HVC en AEB willen samen een installatie voor het sorteren van kunststof verpakkingsafval. Het is de bedoeling dat de fabriek eind volgend jaar in bedrijf is.

Dat meldt Omrin. De kunststofsorteerfabriek wordt gebouwd op de recyclinglocatie van Omrin in Heerenveen, waar volop ruimte en ondersteunende faciliteiten, zoals een weegbrug, beschikbaar zijn. Voor de bouw van de installatie gaat dit najaar een Europese aanbesteding van start.

De fabriek gaat jaarlijks 65.000 ton kunststof verpakkingsafval sorteren. Met deze capaciteit bereiken de initiatiefnemers voldoende schaalgrootte om het rendabel te maken.

Volgens prognoses van de drie partijen neemt de hoeveelheid te sorteren kunststof verpakkingsafval de komende jaren sterk toe. Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor sortering  van het kunststofafval uit de bekende 'Plastic Hero' bakken.

Twee sorteerlijnen

Ons land kent op dit moment twee sorteerlijnen voor kunststof verpakkingsafval. Suez opereert een hightech sorteerfabriek in Rotterdam en Attero in Wijster. De overige tonnen Nederlands kunststof verpakkingsafval worden over de grens, in met name Duitsland, gesorteerd.

Bron: Omrin | Foto: public domain