12-09-2016 12:03 | Door: Erik Verheggen

Een nieuw biomassabedrijf opent zijn deuren. Upcycling Gemert is een samenwerking van drie ondernemers. Het bedrijf zet natte biomassastromen om in warmte, mest- en brandstoffen.

Upcycling Gemert wordt maandag geopend door minister Henk Kamp van Economische Zaken. De installatie is ontwikkeld door Champignonkwekerij Gemert. Dit bedrijf zocht een oplossing voor ‘champost’. Deze reststroom bestaat onder meer uit kippenmest, waardoor een dure verwerking verplicht was. Eigenaren Henk en Hans van de Boomen waren er € 250.000 per jaar aan kwijt.

Kostenbesparing

De nieuwe faciliteit composteert de champignonmest tot een droge stof. Daarin zit de kostenbesparing. Champost bestaat voor 70 procent uit vocht, wat de vervoerskosten omhoog jaagt.

Tijdens het composteerproces komt veel warmte vrij. Het gebruik van die warmte in de naastgelegen champignonkwekerij, woningen en tuinbouwbedrijven levert aanzienlijke besparingen op. Upcycling Gemert verwacht de gasrekening jaarlijks met 4,5 miljoen kubieke meter te kunnen verlagen.

Upcycling Gemert heeft een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton. Het proces is niet alleen interessant voor de mest van champignons. Ook andere biomassastromen, zoals rioolslib en mest, kunnen als inputmateriaal dienen voor de nieuwe installatie.

Bron: RVO, TKI-BBE | Foto: LID, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)