17-03-2017 12:03 | Door: Erik Verheggen

In 2030 moet 70 procent van al het afval in de EU gerecycled worden. Nu is dat nog 44 procent. Ook voor Nederland betekent dat een flinke opgave.

Het Europees Parlement heeft eerder deze week gestemd over een aantal Europese wetsvoorstellen op het gebied van de circulaire economie. Behalve fors meer recycling, wil het het Parlement ook het aandeel van stortplaatsen, die in veel Europese landen nog gemeengoed zijn, beperken tot 5 procent. Ook moet de hoeveelheid voedselverspilling met de helft omlaag in 2030, vinden de Europarlementariërs.

Uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat in 2014 44 procent van al het huishoudelijk afval in de EU werd gerecycleerd of gecomposteerd. In 2004 was dit nog 31 procent. Er zit dus vooruitgang in, maar het tempo moet de komende jaren omhoog.

Afvalscheiding

Ook Nederland ziet zich door de EU-doelen voor een opgave gesteld. De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval in de Nederlandse gemeenten bedroeg in 2015 53 procent. Daarmee loopt ons land al achter haar eigen ambities aan: in 2015 had dit cijfer 65 procent moeten bedragen. In 2020 wil de overheid het scheidingspercentage laten stijgen naar 75 procent.

De nieuwe Europese doelen liggen in lijn met het pakket Circulaire Economie dat de Europese Commissie al in 2014 voorstelde, maar dat door Eurocommissaris Frans Timmermans na zijn aantreden sterk werd afgezwakt.

“Vandaag heeft het Parlement met een zeer grote meerderheid laten zien dat het gelooft in de transitie naar een circulaire economie. We hebben besloten om de ambitieuze streefcijfers voor recycling en stortafval terug te zetten op de percentages die de Europese Commissie oorspronkelijk had voorgesteld in 2014”, zegt rapporteur Simona Bonafè in een persberciht.

“De vraag naar nieuwe grondstoffen in de wereldeconomie zou kunnen oplopen met 50 procent in de komende vijftien jaar. Om deze trend te keren, moeten we een circulair ontwikkelingsmodel instellen dat materialen en hun waarde in omloop houdt, de enige manier om duurzaamheid te kunnen verenigen met economische groei”.

Hergebruik

“Hergebruik, recycling en herstel worden de sleutelwoorden waaromheen een nieuw paradigma moet worden gebouwd om duurzaamheid, innovatie en concurrentievermogen te stimuleren, zodat afval niet langer een probleem wordt maar een hulpbron”, voegt Bonafè toe.

Met dit standpunt zal het Parlement nu gaan onderhandelen met de Raad van Ministers, die nog een voorlopig standpunt moet innemen. Goedkeuring van deze beide instellingen is nodig om de wetgeving definitief te maken.

Bron en infographic: Europees Parlement | Foto: euranet_plus, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)