07-03-2014 14:37 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

‘Stimuleer innovatie van geavanceerde biobrandstoffen en focus op CO2-afname in volumes’, adviseert Commissie Corbey aan de Nederlandse overheid.

Bijmengen en dubbeltellen van biobrandstoffen moet volgens deCommissie Corbey worden aangepast en het liefst binnen drie jaar afgeschaft. In het advies roept de commissie de overheid op CO2-reductie in volumes te meten en de innovatie van hoogwaardige biobrandstoffen te stimuleren.

Bijmenging van biobrandstoffen en dubbeltelling draagt onvoldoende bij aan lange termijn doelstellingen van de overheid om over te gaan op geavanceerde biobrandstof. De huidige dubbeltelling geldt voor leveranciers van benzine en diesel, is bedoeld hen te helpen met de invulling van hun biobrandstoffenverplichting.Een bedrijf met een aandeel van biobrandstoffen van 2,5 procent kan dit zo aantekenen als 5 procent.

 

Voordelen bijmenging

 

De uitkomsten van de bijmenging en dubbeltelling zijn in principe niet nadelig. Volgens het ‘Advies over de dubbeltellingregeling’ zou op een aantal gebieden resultaat zijn geboekt. Het gebruik van afvalmateriaal is verbeterd en de CO2-uitstoot in de transportsector is verminderd.

Daarbovenop zorgt het beleid ervoor dat Nederland de EU-doelstelling om in 2020 10 procent biobrandstof te gebruiken gaat halen. Maar niet alle berichten zijn positief. Zo waarschuwde critici in 2012 al voor de nadelen waar het rapport nu op wijst.

 

Nadelen en de lange termijn

 

Het belangrijkste argument is het gebrek aan innovatie. De dubbeltelling heeft onvoldoende geleid tot het gebruik van meer geavanceerde biobrandstoffen zoals lignocellulose of aquatische biomassa. Tevens wordt het volume biobrandstof nu alleen in percentages gemeten wat niet altijd leidt tot een daadwerkelijke toename van alternatieve brandstoffen in hoeveelheid. Het advies luidt om innovatie van geavanceerde biobrandstoffen doelgerichter aan te moedigen.

Bijvoorbeeld door een aparte doelstelling te maken die zich specifiek richt op innovatie. De ontwikkeling van hoogwaardige technieken voor de productie van tweede generatie biobrandstoffen vraagt namelijk om grote investeringen die op een eigen wijze benaderd moeten worden. Op de World Bio Markets 2014 was dit dan ook een van de belangrijkste onderwerpen.

 

Samenvatting Adviezen

 

Tot 2017 wil de Commissie de dubbeltelregeling verbeteren. Veel leveranciers hebben hun bijmengverplichting nu volledig ingericht op de huidige regeling. Een overgangsperiode en duidelijke communicatie over nieuwe maatregelen is daarom gewenst.Tevens moet innovatie van biobrandstoffen een aparte pijler worden en economische ondersteuning krijgen. In het advies pleitten de onderzoekers voor vereenvoudiging van de regelgeving en in 2017 over te stappen op CO2-reductie-eisen in volumes.

 Bron: Commissie Corbey | Foto: millerm217 via Flickr