04-05-2017 13:51 | Door: Erik Verheggen

NEN heeft het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema gepubliceerd. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten.

De biobased economie is een opkomende economie, waar op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen worden vervangen door op biomassa gebaseerde grondstoffen. Gebruik van biomassa heeft in potentie grote milieu- en sociaaleconomische voordelen.

Biomassa

Een belangrijk aspect om deze transitie tot een succes te maken, is het kunnen aantonen dat de biomassa die wordt ingezet, van duurzame herkomst is. NTA 8080 beschrijft de duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer om de herkomst van biomassa te traceren.

Het vernieuwde schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer, meldt NEN.

Het schema sluit volgens NEN bovendien aan bij de duurzaamheidseisen in de gewijzigde Richtlijn Hernieuwbare Energie en bij de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zoals overeengekomen binnen het Energieakkoord. Better Biomass is daarmee up-to-date om de transitie naar een circulaire bio-economie te ondersteunen met geloofwaardige certificatie over de duurzaamheid van de gebruikte biomassa.

Hernieuwbare energie

Better Biomass is een van de erkende vrijwillige schema’s waarmee kan worden aangetoond te voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG, ook bekend als Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED als Engelse afkorting).

De nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema wordt op dit moment nog beoordeeld. Gedurende deze procedure is de nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema nog niet van toepassing op biomassaproducten die een bestemming hebben als biotransportbrandstof of vloeibare biomassa voor andere energietoepassingen.

Met het lanceren van de nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema kunnen bedrijven die deel uitmaken van de leveringsketen voor biobased producten ook gebruik maken van Better Biomass. Verder kunnen bedrijven op het gebied van vaste en gasvormige biomassa hun certificatie opwaarderen door de state-of-the-art duurzaamheidscriteria te implementeren.

Bron: NEN | Foto: Kletr/Shutterstock