19-06-2017 07:36 | Door: Erik Verheggen

De recycling van verpakkingen van metaal en papier verloopt goed. Voor de recycling van glasverpakkingen moet een tandje bijgeschakeld worden.

Bij metaal gaat het vooral om blik voor frisdrank, conserven, verf en stalen vaten voor bijvoorbeeld olie. Van alle metalen verpakkingen wordt 95 procent gerecycled. Bij verpakkingen van papier en karton wordt 85 procent gerecycled. In beide gevallen is dit 10 procent meer dan wettelijk verplicht is. Dit stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vast na controle van de recyclenormen.

verpakkingen in nederland

Glas is op dit moment de verpakkingsstroom waar veel extra aandacht nodig is. De overheid heeft een recycledoelstelling van 90 procent opgelegd. In 2015 werd echter slechts 83 procent van al het glas gerecycled. Er is inmiddels een actieplan dat vooral gericht is op beïnvloeding van het gedrag van burgers en verbetering van de inzamelstructuur bij de minder presterende gemeenten.

Inzameling

Nederlandse bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen. Zij doen dit via de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV). Bedrijven betalen een bijdrage per kilo verpakkingen. Daarmee worden onder meer de gemeenten vergoed die afval inzamelen van huishoudens. 

Bron: ILT | Tabel: Afvalfonds Verpakkingen | Foto: TumNuy/Shutterstock