08-04-2014 11:22 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Goed uitgevoerd Europees afvalbeleid kan tot 860.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Milieubureau.

Het rapport dat het European Environmental Bureau (EBB), de Europese federatie van meer dan 140 milieuorganisaties, dinsdag presenteerde, stelt dat een ambitieus afvalbeleid binnen twintig jaar 860.000 nieuwe banen kan creëren.  Daarnaast leidt een nieuw afvalbeleid tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 415 miljoen ton. De schattingen van het EBB gelden voor de periode 2016- 2030.

Drie scenario’s

Dit nieuwe afvalbeleid moet niet alleen voldoen aan de Europese doelstellingen voor recycling, maar zal volgens het Milieubureau ook aparte doelstellingen moeten formuleren voor preventie, restafvalverbranding en hergebruik. In het rapport beschrijft het EBB  drie mogelijke scenario’s om de impact op de werkgelegenheid, broeikasgasemissies en landgebruik te bepalen.

Het meest ambitieuze scenario omvat een verbrandingsverbod op restafval, 60 procent minder voedselverspilling, 45 procent hergebruik van meubelen en 35 procent hergebruik van textiel. Bij invoering resulteert dit scenario rond 2030 in 860.000 nieuwe banen. Volgens de onderzoekers wordt hiermee 17 procent van de Europese jeugdwerkeloosheid opgelost. De afname van CO2-emissies bedraagt daarnaast 415 miljoen ton en is gelijk aan de uitstoot van 40 procent van het Europese wegverkeer.

Hefboom

“Dit rapport toont aan dat een ambitieus afval- en materialenbeleid een belangrijke hefboom is om gelijktijdig de dreigende grondstoffen schaarste, klimaatverandering en de economische crisis aan te pakken”, betoogt Jeroen Gillabel, beleidsmedewerker materialen bij Bond Beter Leefmilieu.  De Bond Beter Leefmilieu is de Vlaamse federatie voor milieu- en natuurverenigingen en is sterk voorstander van een nieuw afvalbeleid. “We roepen de Europese commissie op om nog dit voorjaar werk te maken van haar strategie voor een circulaire economie."

Bron: Bond Beter Leefmilieu  | foto: Nicolas Raymond via Flickr