08-08-2017 09:27 | Door: Erik Verheggen

Grondstoffenbedrijven Suez en Kempenaars hebben een nieuw bedrijf opgericht dat harde kunststoffen moet gaan recyclen.

De joint venture heeft de naam SK Polymers meegekregen, melden Suez en Kempenaars Recycling. Binnen dit bedrijf werken zij aan slimme oplossingen om harde kunststoffen geschikt te maken voor recycling. Zo kunnen zij hoogwaardige grondstoffen leveren aan de kunststofproducerende industrie op basis van gebruikte harde plastics.

Onder harde plastics vallen bijvoorbeeld tuinmeubelen en plastic kratten. SK Polymers maakt daar nieuwe grondstoffen van, die conventionele grondstoffen voor kunststofproducten kunnen vervangen.

Suez zet hierbij zijn expertise en ervaringen met onder andere zijn sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam in. Kempenaars stelt zijn ervaringen met het sorteren van kunststoffen en een deel van zijn locatie in Roosendaal beschikbaar.

Recycling

Er is volgens de beide partijen steeds meer aandacht voor de recycling van kunststof materialen om de negatieve impact op het milieu te beperken. Zo neemt de vraag van fabrikanten en kunststofverwerkers naar secundaire grondstoffen voor nieuwe kunststoffen sterk toe. De vraag naar kunststoffen in Europa bedraagt nu ruim 50 miljoen ton per jaar, met als afnemers de verpakkingsindustrie, de bouwsector, elektronica en de automotive industrie.

“Dankzij deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de ervaringen van beide bedrijven met het op grote schaal sorteren van harde kunststoffen. Door deze terug te leveren aan industriële klanten kunnen we samen de keten sluiten en een bijdrage leveren aan de circulaire economie”, zegt Eric Kempenaars, directeur van Kempenaars Plastic Recycling.

“Met deze joint venture zetten we een belangrijke stap vooruit naar het geschikt maken van gebruikte kunststoffen als nieuwe grondstof. Een groot deel van de kunststoffen die we willen recyclen, is afkomstig van milieustraten van gemeenten die wij bedienen”, vertelt Paul Valster, directeur New Business van Suez.

“Met onze deelname in SK Polymers versterken we onze positie in de kunststofketen. We geven hiermee invulling aan onze missie om samen met partners de afvalketen te sluiten en de schaarste aan grondstoffen het hoofd te bieden.”

Bron: Suez, Kempenaars | Foto: BLUR LIFE 1975/Shutterstock