27-11-2017 07:33 | Door: Joyce de Thouars

Europese kunststofbrancheverenigingen hebben hun steun aan de circulaire economie opnieuw bevestigd. De organisaties willen dat tegen 2025 geen plastic meer op de stortplaats belandt. 

In een gezamenlijk persbericht stellen European Plastics Converters, Petcore Europe, Polyolefin Circular Economy Platform, PlasticsEurope, en Plastics Recyclers Europe dat het een uitdaging is om tegen 2025 55 procent van alle plastic verpakkingen te hergebruiken of recyclen. Zij roepen daarbij dan ook andere stakeholders op samen te werken. 

In Nederland werd in 2016 al 51 procent van kunststof verpakkingsafval gerecycled, blijkt uit cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen. Dat is boven de Nederlandse doelstelling van 46 procent, en stijgt ver uit boven de EU-doelstelling van 22,5 procent in 2016. 

Gescheiden inzameling

De brancheorganisaties pleiten ook voor een verplichte gescheiden inzameling van alle verpakkingen en restafval in 2025. Daarbij zal door de Europese Commissie een uniforme methode worden vastgesteld voor zowel de berekening van de streefdoelen voor hergebruik en recycling als het meetpunt voor recyclingspresentaties. 

"Uniformiteit zorgt voor een gelijk speelveld voor alle spelers op de markt, en maakt een overzicht van alle prestaties van lidstaten en zinvolle vergelijkingen daartussen mogelijk", aldus de organisaties. 

Kwaliteitsnormen voor kunststofafval en de behandeling daarvan dienen ook ontwikkeld te worden op EU-niveau, waaronder specificaties van gesorteerd afval, harmonsatie van testmethoden voor gerecycled kunststof en certificering van recyclingoperaties. "Technologische innovaties binnen de hele waardeketen van kunststoffen zijn daarbij onontbeerlijk", stellen de organisaties.

Lees ook:

Bron: European Plastics Converters | Foto: Shutterstock.com