17-01-2018 11:51 | Door: Joyce de Thouars

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft tijdens de Week van de Circulaire Economie bekend gemaakt de hoeveelheid zwerfafval in Nederland te willen halveren. De doelstelling staat in het Pact voor een Zwerfafvalvrij Nederland, dat ook streeft naar 90 procent recycling van kleine PET-flesjes.

Het verpakkende bedrijfsleven ondersteunt het Pact en het is de bedoeling dat er in de komende periode andere partijen bijkomen om zich samen in te zetten tegen zwerfafval.

Verpakkingsafval

Jaarlijks komt er ruim 3.000 kiloton verpakkingen op de Nederlandse markt, waarvan 73 procent wordt gerecycled. Dit maakt Nederland een koploper op het gebied van recycling in Europa. Een deel van de verpakkingen – 1.6 procent – komt echter in het zwerfafval terecht.

Uitbreiding van het statiegeld is een mogelijk middel om het zwerfafval tegen te gaan. Eén argument van voorstanders is dat de landelijke resultaten van de ‘Schoon Belonen-pilot’ tegenvallen. Het geven van gemeentegeld aan verenigingen om hun leefomgeving schoon te houden heeft niet tot de gewenste terugdringing van het zwerfafval geleid.

Statiegeld

Een invoering van statiegeld op kleine PET-flesjes heeft volgens het Afvalfonds Verpakkingen echter een gering effect. De Landelijke Zwerfafvalmonitor 2015/2016 van Rijkswaterstaat heeft namelijk aangetoond dat 44 procent van het zwerfafval uit kunststof bestaat, en ‘slechts’ 3 procent uit kleine PET-flesjes.

Uitbreiding statiegeld: wel of geen goed idee?

Het Afvalfonds Verpakkingen blijft daarom inzetten op een brede aanpak van zwerfafval, inclusief het daarin aanwezige kunststof. Samenwerking tussen partijen zoals gemeenten, bedrijven, scholen, wijken, reinigingsdiensten en verenigingen is daarbij essentieel, stelt de stichting.

“We willen toe naar een netwerkorganisatie vergelijkbaar met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), waarbij lokale samenwerkingsverbanden en initiatieven landelijke ondersteuning krijgen”, licht de woordvoerster van Afvalfonds Verpakkingen toe.

Het vertrekpunt moet volgens de stichting een gezamenlijk commitment zijn zoals een zwerfafvalbeleid binnen gemeenten. Lokaal maatwerk kan daarbij gericht zijn op extra strategisch geplaatste afvalbakken, educatieprogramma’s en meer handhaving.

Nascheiding

Voor het straatafval dat alsnog wordt opgeveegd door gemeente reinigingsdiensten wil het Afvalfonds Verpakkingen recycling door middel van nascheiding aanbieden.

“Dat opgeveegde afval gaat nu nog de verbrandingsoven in”, aldus de stichting, “terwijl er door recycling waarde aan het afval gegeven wordt.’

Bron: Afvalfonds Verpakkingen | Foto: Adobe Stock