01-02-2018 12:03 | Door: Joyce de Thouars

Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe slibgistingsinstallatie in gebruik genomen. Door een innovatieve technologie wordt er meer energie in de vorm van biogas uit afvalwater gehaald.

Het is de eerste keer dat de technologie in een grote slibgistingsinstallatie wordt gebruikt, meldt het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Het verkregen biogas wordt als energie voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie gebruikt.

Innovatie

Eerdere pilots hebben uitgewezen dat de installatie voor verschillende slibsoorten 20 tot 30 procent meer organische stof afbreekt dan een conventionele gistingsinstallatie. Daardoor levert het proces meer energie op.

De technologie, genaamd ‘Ephyra’, is ontwikkeld en gepatenteerd door Royal HaskoningDHV. Kenmerkend voor de techniek is de horizontale compartimentering van de slibgisting. Dat betekent dat de gisting start in een tank met drie compartimenten, waarin de omstandigheden verschillen.

Lees ook:

Installatie

De bouw van de slibgistingsinstallatie is onderdeel van een grote renovatie van afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollebeek in de Noordoostpolder. Het is één van de maatregelen in het Masterplan Duurzame Energie van het waterschap. De ambitie is om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

RoyalHaskoningDHV heeft ook een andere slibgistingstechnologie ontwikkeld: Themista. De eerste installatie gebaseerd op deze technologie wordt gebouwd bij afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer. De installatie is uiterlijk medio 2020 gereed.

De toepassing van bovengenoemde technologieën wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Topsector Energie en een bijdrage van het subsidieprogamme Life van de Europese Unie.

Bron: KNW | Foto: Adobe Stock