13-04-2018 08:35 | Door: Rianne Lachmeijer

Afvalverbrandingsfabrieken die dagelijks 30.000 ton afval omzetten in energie moeten China een CO2-reductie opleveren van ruim 12 miljoen ton op jaarbasis. Met dat doel is de Amsterdamse technology-startup AWECT een samenwerking aangegaan met het Chinese Kangda EP.

AWECT is een afkorting voor Amsterdam Waste Environmental Consultancy & Technology. Het bedrijf wil afval dat nu terecht komt op Chinese vuilstortplaatsen omzetten tot energie. Volgens het bedrijf wordt daarmee ruim 12 miljoen ton CO2-uitstoot op jaarbasis vermeden. Ter vergelijking: het kabinet-Rutte III heeft de ambitie om in 2030 de Nederlandse CO2-uitstoot te beperken met 56 miljoen ton.

‘Schonere lucht dan in de gemiddelde Chinese metropool’

Volgens AWECT is de technologie die zij toepast revolutionair, omdat daarmee 30 tot 50 procent meer energie uit afval wordt gewonnen dan bij conventionele fabrieken. De Amsterdamse technology-startup claimt dat de kwaliteit van de lucht uit de nieuwe fabrieken beter is dan de luchtkwaliteit van de gemiddelde metropool in China, omdat de uitstoot wordt gereinigd.

Desalniettemin is afvalverbranding niet per definitie duurzaam. Het is duurzamer dan lozing op een stortplaats, maar idealiter vindt er recycling in plaats van verbranding plaats.

Lees ook: China’s redmiddel tegen smog: ‘Bouw een nieuw Beijing’

Bron: AWECT | Afbeelding: Adobe Stock