15-05-2018 15:13 | Door: Joyce de Thouars

Hoogheemraadschap Delfland gaat jaarlijks ruim 1 miljoen kuub groen gas leveren aan het gasnetwerk van Stedin. Het groene gas wordt geproduceerd door een nieuwe installatie bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen.

Delfland produceert op de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen kuub biogas door slibvergisting. Tot nu toe werd het biogas met verbrandingsmotoren omgezet in energie en elektriciteit, om de zuiveringsinstallatie te voeden. Dat was genoeg voor ongeveer 50 procent van de energiebehoefte van de installatie.  

Optimaliseren van biogas-proces

H2O van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk meldt dat de verbrandingsmotoren echter het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dat bleek een kans om het proces te optimaliseren en verduurzamen.

“Het biogas-proces was niet optimaal. Van de opgewekte warmte gebruiken we slechts 60 procent”, vertelde beleidsmedewerker Jouke Boorsma van Delfland aan H2O. Nu het biogas tot groen gas wordt opgewerkt wordt de volledige energie-inhoud van het biogas benut. Dat betekent dat er geen restwarmte meer wordt vernietigd.

Wat is groen gas?

Groen gas is biogas, dat wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Door middel van membraanscheidingstechnologie wordt de CO2 uit het biogas gehaald en het percentage methaan tot ongeveer 90 procent opgevoerd. Daarmee is het biogas opgewaardeerd tot gas van aardgaskwaliteit en wordt het groen gas genoemd.

De opwekking van groen gas past binnen de strategie “Delfland circulair”. Het waterschap wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn.

Bron: H2O | Foto: Adobe Stock