11-06-2018 12:45 | Door: Joyce de Thouars

Grondstoffenbedrijf Suez heeft zijn duurzaamheidsstrategie in 2017 verder aangescherpt. Het bedrijf kiest nadrukkelijker voor het verstevigen van posities in specifieke grondstoffenketens, met name die van kunststof (verpakkingen). Wieger Droogh, algemeen directeur van Suez vindt echter wel dat het hoog tijd wordt dat producenten meer secundair materiaal gebruiken.

In 2017 sloot Suez al min of meer de keten voor kunststof (verpakkingen). Er werden joint ventures opgericht met kunststoffenproducent LyondellBasell en Kempenaars Recycling. Door deze samenwerkingen is Suez direct betrokken bij de inzameling, de sortering, productie en afzet van secundaire grondstoffen voor kunststofproducenten.

Lees verder:

Recyclebare kunststof verpakkingen

Veel producenten gebruiken echter geen of niet genoeg recyclaat in hun producten. Droogh vindt dat deze producenten hun verantwoordelijkheid ontwijken door niet verder te kijken dan het verkoopmoment van hun product. “Fabrikanten staan zich erop voor recyclebare kunststof verpakkingen op de markt te brengen, terwijl die al gemaakt hadden kunnen zijn van recyclaat”, stelt Droogh in het voorwoord van het duurzaamheidsverslag.

Ook de doortastendheid van de overheid laat volgens Droogh te wensen over. Hij vindt de doelstelling om 10 procent circulair in te kopen allerminst ambitieus. “In de nieuwe wereld is het cruciaal dat de lat hoger wordt gelegd”, stelt Droogh. “Circulariteit ontstaat door wet- en regelgeving én bij kritische, veeleisende afnemers.”

Overtuigd door de urgentie van circulariteit investeert Suez wel in innovatie, nieuwe technieken, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen. Ook worden er bijzondere samenwerkingen aangegaan om duurzame doelstellingen te behalen. Zo startte deze maand een proef in Gouda, waarbij Suez en Renewi samen bedrijfsafval inzamelen om zo de binnenstedelijke logistiek te verduurzamen.

Bron: Suez | Foto: Adobe Stock