14-06-2018 17:00 | Door: Joyce de Thouars

Onderzoeksinstituut TNO werkt aan een haalbaarheidsstudie voor een biomassa valorisatie centrum in Rwanda. De overheid van Rwanda wil namelijk versneld verduurzamen.

In Rwanda’s ‘Vision 2020’ staat dat het land streeft naar een versnelde duurzame ontwikkeling voor een hoogwaardige industriële en kenniseconomie. Een verbod op plastic tassen en verpakkingsmaterialen die niet biologisch afbreekbaar zijn, moet daar aan bijdragen. Voor lokale voedselproducenten betekent dit een grote uitdaging. Zij moeten verpakkingsmaterialen vinden die geschikt zijn en kunnen concurreren met importproducten.

Daarnaast is er een groeiende behoefte aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Het is belangrijk dat de energie duurzaam is en Rwanda zoveel mogelijk zelfvoorzienend is en niet afhankelijk van buitenlandse valuta. Het gebruik van biomassa om op grote schaal energie op te wekken en biologisch afbreekbare plastics te produceren, kan uitkomst bieden.

Verwaarden van biomassa

TNO onderzoekt de haalbaarheid van een biomassa valorisatie centrum. De studie geeft inzicht in volumes van bestaande reststromen, de marktvraag naar biobased producten en het verbinden van mogelijk input en output in waardeketens.

Volgens het onderzoeksinstituut zijn de eerste resultaten veelbelovend en zijn een aantal interessante ketens geïdentificeerd. Afval van rijst, maïs, suikerriet, koffie, thee en restromen van brouwerijen kunnen gevaloriseerd worden naar biobased producten. Er kan bijvoorbeeld plastic verpakkingsmateriaal, buisjes voor kiemplanten, keukengerei, chemicaliën en energie van gemaakt worden.

Biomassa valorisatie centrum

Als verschillende reststromen gecombineerd kunnen worden tot meerdere producten, kan er maximale waarde behaald worden, stelt TNO. Een biomassa valorisatie centrum kan dat bewerkstelligen. Hier kunnen partners namelijk relevante kennis uitwisselen, bewezen technologische concepten in een lokale context testen en zowel de technische als commerciële haalbaarheid analyseren.

Er wordt nu samen met marktpartijen gekeken naar de technologische ontwikkeling en productie van biologisch-afbreekbaar plastic en duurzame energie. TNO is nog op zoek naar andere partijen die mee willen werken aan biomassa innovaties in Rwanda. 

Lees ook: Rwanda wil satellietgegevens gebruiken om SDG's te monitoren

Bron: TNO | Foto: Adobe Stock