15-06-2018 14:00 | Door: Joyce de Thouars

In 2017 is 49 procent van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen gerecycled, verwacht het Afvalfonds Verpakkingen. Het jaar daarvoor lag dat percentage nog op 51 procent. De daling wordt toegeschreven aan China’s importverbod op verschillende soorten afval, waaronder plastic.

De importban van China heeft alleen impact op het bedrijfsmatige kunststof verpakkingsafval. Het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval werd al in Europa gerecycled.

Hoeveel verpakkingen worden gerecycled?

Het recyclingpercentage van alle op de markt gebrachte verpakkingen lag wel hoger dan vorig jaar. Zo werd 77 procent van de verpakkingen gerecycled in 2017, in vergelijking met een recyclingresultaat van 73 procent in 2016.

Het Afvalfonds Verpakkingen onderstreept dat het totale recyclingresultaat ver boven de doelstelling van Nederland én de Europese Unie ligt.  Nederland zet in op een recyclingresultaat van 70 procent terwijl de Europese Unie 60 procent beoogt.

Welk verpakkingsmateriaal is het meest duurzaam?

De materialen metaal, glas, papier en karton boeken de hoogste resultaten. Zo wordt 85 procent van de papieren en kartonnen verpakkingen gerecycled. Dit resultaat is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Opmerkelijk is dat het recyclingpercentage van hout aanzienlijk verbeterd is. In 2017 werd maar liefst 74 procent gerecycled terwijl dat in 2016 nog slechts 51 procent was.

De recycling van verpakkingen speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Het Afvalfonds Verpakkingen benadrukt dat verpakkingen zovele mogelijk recyclebaar moeten zijn. Dit kan bereikt worden door te kiezen voor één materiaalsoort. Ook het kleiner en lichter maken van verpakkingen is een focus bij verduurzaming.

Lees verder:

Bron: Afvalfonds Verpakkingen | Foto: Adobe Stock