21-06-2018 12:30 | Door: Britt van den Elshout

Een consortium bedrijven heeft samen met CE Delft en de Rijksoverheid gekeken naar slimmere inzet van biomassa. De conclusie: een stimuleringskader dat stuurt op CO2-reductie via zowel groene grondstoffen als duurzame energie, leidt tot businesscases voor de optimale verwaarding van biomassastromen.

DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Suikerunie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN en Energy Academy Europe hebben gisteren de eindrapportage ‘Business met biomassa en biobased gas’ overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad van het toekomstige Klimaatakkoord.

Stimuleringskader

Het slim gebruiken van duurzame biomassa is één van de pijlers van een klimaatneutrale en circulaire economie. Duurzame biomassa is echter niet oneindig beschikbaar. Volgens de partijen is het daarom cruciaal om biomassastromen meervoudig te verwaarden.

Projecten voor meervoudige verwaarding zijn echter complex en komen vaak moeilijk van de grond. De bedrijven willen echter op korte termijn verandering zien en investeren daarom in demo-installaties om de weg naar opschaling vrij te maken. Zij zien kans in innovatieve technieken als bio-raffinage, waste-to-chemicals, vergassing en het herwinnen van mineralen uit dierlijke mest.

De belangrijkste oproep is echter om een nieuw stimuleringskader te ontwikkelen dat de gecombineerde winning van groene grondstoffen en duurzame energie stimuleert. In Nederland zijn de eerste innovaties gestart, maar de bedrijven stellen dat de industrie wetgeving nodig heeft die de meervoudige inzet van biomassa blijven stimuleert.

Meervoudige verwaarding

Bij meervoudige verwaarding worden eerst hoogwaardige grondstoffen aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels. Binnen hetzelfde proces wordt hernieuwbaar, groen gas gewonnen. Aangezien dit gas hernieuwbare koolstoffen bevat, kunnen daaruit ook weer duurzame materialen gemaakt worden.

Verder kan afval en biomassa gebruikt worden om nieuwe grondstoffen en producten te maken. Beide processen leiden tot CO2-reductie.

Lees verder:

Bron: Dröge & van Drimmelen | Foto: Adobe Stock