27-06-2018 12:17 | Door: Britt van den Elshout

De provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheden om van supermarktafval van Albert Heijn in Gelderland Bio-LNG te maken. Albert Heijn kan deze brandstof vervolgens gebruiken voor haar vrachtauto’s om steden met zeer lage uitstoot te bevoorraden.

Het is volgens de provincie niet alleen goed voor de luchtkwaliteit, omdat het de CO2-uitstoot vermindert, maar ook een mooi voorbeeld van circulaire bedrijfsvoering.

Bio-LNG zeer duurzame brandstof

Met Bio-LNG kan een CO2-reductie tot 100 procent worden bereikt. Bio-LNG is namelijk vloeibaar biogas dat ontstaat bij de vergisting van bijvoorbeeld groente- en fruitafval of mest. Hierdoor is het een volledig hernieuwbare brandstof. Op dit moment is het zelfs een van de schoonste brandstoffen voor zwaar en lang transport en binnenvaart.

Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland en verantwoordelijk voor mobiliteit: “We onderzoeken samen met Albert Heijn of we hun vrachtauto’s kunnen laten rijden op deze schone brandstof. Dat is een van de manieren om aan een duurzame mobiliteit in Gelderland te werken.”

Lees ook: Duurzamere brandstof dankzij… bier?​

Onderzoeksresultaten

Naast Albert Heijn doen er verschillende logistieke bedrijven aan het onderzoek mee. De vragen waar Bio-LNG kan worden geproduceerd en welke kansen er voor de transportsector liggen zijn ook onderdeel van het onderzoek. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in het najaar van 2018 bekend.

Lees verder: 

Bron: Provincie Gelderland | Foto: Adobe Stock