30-08-2018 08:00 | Door: Joyce de Thouars

Er zit veel waarde in de reststromen van bouw-, sloop- en elektronisch afval. Toch gaat ongeveer de helft hiervan verloren. Dr2 New Economy en Metabolic hebben voor de MetropoolRegio Amersterdam (MRA) kansrijke reststromen geïdentificeerd. Het vinden van oplossingen met partners is een volgende stap richting een circulaire economie.

De afgelopen maanden is er door Dr2 New Economy en Metabolic uitvoerig onderzoek gedaan naar ‘urban mining’ van reststromen in de MetropoolRegio Amersterdam (MRA). Denk hierbij aan afgedankt hout en isolatiemateriaal maar ook aan batterijen en verlichting. De conclusie is dat er veel waarde is opgeslagen in de regio en dat er jaarlijks veel beschikbaar komt. Zo ligt de waarde voor bouw en sloop op ongeveer € 688 mln en voor elektronisch afval op € 144 mln.

Grondstoffen in een circulaire economie

Ongeveer de helft van deze reststromen gaat nu echter verloren. Tijdens de verwerking wordt het materiaal namelijk niet optimaal benut. Het niet hoogwaardig inzetten van het materiaal gaat tegen de principes van een circulaire economie in. Daarin worden grondstoffen namelijk zoveel mogelijk hergebruikt.

Om hiervoor een oplossing te vinden worden er workshops georganiseerd. Zo staat er een werksessie op 11 september gepland in Circl, Amsterdam. Tijdens de sessie worden casussen, potentiële oplossingen en nieuw technologieën met mogelijke verdienmodellen gepresenteerd. De casussen met de meeste potentie worden vervolgens doorberekend. Ook wordt gekeken wie van de aanwezige partners zich wil committeren om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken.

Stappen maken voor een circulaire economie

Later in de maand, op 25 september, vindt een vervolgsessie plaats. Daarin worden de doorbrekende businesscases en toetsing van haalbaarheid gepresenteerd. Ook vindt er dan overleg plaats tussen de betreffende partners over een mogelijke realisatie. Samenwerking wordt bezegeld met de symbolische ondertekening van een Letter of Interest/Appreciation.

De inschrijving voor deze werksessies is nog open. Al meer dan 50 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld.

Welke circulaire businesscases werden al gerealiseerd? Lees hier een overzicht van onze laatste artikelen over de circulaire economie.

Foto: Adobe Stock