05-11-2018 15:13 | Door: Bas Joosse

De productie van cement is een vervuilend proces. Bij het proces komt veel CO2 vrij. De uitstoot kan in 2050 met tachtig procent teruggebracht worden zonder enorme investeringen te hoeven doen. Daarvoor is wel support in de hele productieketen nodig.

Deze conclusie trekken onderzoekers van het Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ) in Zurich en het Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) in Lausanne.

Lees het rapport hier

“Deze CO2 besparingen kunnen tegen een relatief lage prijs en soms zelfs met winst gerealiseerd worden”, stellen de onderzoekers.

Cement grote vervuiler

De productie van cement zorgt volgens de onderzoekers voor ongeveer 8 procent van alle CO2 uitstoot wereldwijd; daarmee is de industrie één van de grootste vervuilers. Het Carbon Disclosure Project concludeerde eerder dit jaar al dat de emissie uit de productie met de helft verminderd moet worden.

Het grootste deel van de emissie ontstaat als kalksteen gebruikt wordt om cement te produceren. De CO2 die daarbij vrijkomt, wordt niet hergebruikt. Alleen als het gas wordt afgevangen doormiddel van carbon capture and storage (CCS) kan de productie verduurzaamd worden. De techniek van CCS is echter duur.

Volgens de onderzoekers is het mogelijk om de uitstoot van CO2 met tachtig procent te verminderen, zonder dat gebruikgemaakt wordt van CCS.

Emissie terugdringen

De emissiereductie kan volgens de onderzoeksinstituten op tien vlakken verbeterd worden. De aandachtsgebieden variëren van verbeterde ovens en alternatieve brandstoffen tot een andere cementmix en optimaler gebruik maken van gebouwen. Om dat te doen moet de hele productieketen de handen ineen slaan.

Eén van de mogelijke oplossingen die het rapport geeft, is een andere keuze van bouwstoffen in beton. Als daar een mengvorm aan toegevoegd wordt, is er minder cement nodig. Braziliaanse en Spaanse wetenschappers maakten in  2016 beton van suikerriet.

Om een echte verandering te bewerkstelligen, moet de vraag naar beton met een lage CO2-uitstoot groter worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door bij aanbestedingen meer punten toe te kennen als er met beton met een lage CO2-uitstoot gewerkt wordt.

Beton op locatie

In Nederland worden diverse stappen gezet om de productie van beton te verduurzamen. Diverse grote partijen uit de bouwwereld zijn verenigd in het Nationaal Betonakkoord, wat als doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook maakt een mobiele fabriek van C2CA Technology circulair beton op locatie.

Lees verder:

Bron: europeanclimate.org | Afbeelding: Adobe Stock