29-10-2014 10:57 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Nederlandse recyclingsbedrijf ARN onderzoekt of het op Europees niveau haalbaar is om producten te ontwikkelen uit shredderafval.

Het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche werkt al samen met Europese partners. ARN vervult verder een voortrekkersrol in het Europese project S_Life. Dit project voorziet in de verduurzaming van de hele waardeketen in de auto-industrie. Het uiteindelijke doel is een volledig gesloten kringloop voor de mobiliteitsbranche, onder meer door onderzoek en kennisdeling op het gebied van grondstoffenefficiëntie en hergebruik.

S_Life heeft inmiddels geleid tot concrete samenwerking. Een Frans bedrijf gespecialiseerd in shredderafval en enkele betonfabrikanten onderzoeken de mogelijkheden voor toepassingen in lichtgewicht beton. ARN wil meer van dit soort verbanden leggen tussen verschillende recyclingfabrieken. Daarbij hoort ook de uitwisseling van expertise binnen de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie.

In het duurzaamheidsverslag over 2013 meldde ARN dat het concern de Europese doelstellingen voor afvalrecycling heeft behaald. Twee jaar eerder dan nodig. Iets minder dan 96 procent van het gewicht van de Nederlandse autowrakken is hergebruikt en nuttig toegepast. Daarvan is 86 procent hergebruikt in de vorm van producten of materialen. Het overige deel is verbrand. De Europese doelstellingen gaan voor 2015 uit van minimaal 85 procent hergebruik als product of materiaal.

Bron: ARN, Automobiel Management | Foto: "Autosloop" door Onderwijsgek, via Wikipedia