29-10-2019 15:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Afvalfonds Verpakkingen meldt opnieuw een stijging van het percentage gerecyclede verpakkingen in 2018. Van de 3.120 kton op de markt gebrachte verpakkingen, werd ruim 2.478 kton gerecycled. Dat betekent een recyclepercentage van 79 procent. De Europese doelstelling van 55 procent wordt hiermee ruimschoots behaald.

Daarmee steeg de recycling van verpakkingen in 2018 met 1 procent ten opzichte van 2017. Het jaar daarvoor was de groei aanzienlijk groter met een stijgingspercentage van 3 procent.

Houten verpakkingen meest gestegen

Het recyclingresultaat van houten verpakkingen is het afgelopen jaar het meest gestegen: in 2018 werd 77 procent gerecycled; vier procent meer dan in het jaar daarvoor. Het recyclingpercentage van glas, papier en karton en kunststof namen allen met één procent toe ten opzichte van 2017. De materiaalsoort metaal bleef stabiel met een recyclingpercentage van 95 procent.

De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie. De wettelijk vereiste recyclepercentages per materiaalsoort verschillen, zoals in de onderstaande tabel te zien is. 

Lees ook: Doelstelling behaald maar meer recycling kunststof mogelijk

Met het hoge recyclepercentage leveren verpakkingen een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Nederland behoort tot de Europese koplopers en de Nederlandse consument verdient dus een compliment,” aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

Meer dan recycling

De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling vergoedt.

Een goede recyclebaarheid van verpakkingen speelt een grote rol. Bedrijven hebben hier steeds meer aandacht voor en zetten belangrijke stappen in de verduurzaming van hun verpakkingen. Niet alleen recycling is van belang, ook preventie en verduurzaming van verpakkingen.

Duurzaam Verpakt

DuurzaamBedrjifsleven organiseerde twee bijeenkomsten rondom het thema ‘duurzaam verpakken’ in juni en oktober dit jaar. Tijdens de eerste bijeenkomst, die in samenwerking met Smurfit Kappa werd georganiseerd, kwamen meer dan honderd bedrijven uit de verpakkingsketen bij elkaar. De Verdiepingsbijeenkomst in oktober was een vervolg daarop.

Beeld: Adobe Stock | Bron tabel: Afvalfonds Verpakkingen.