01-12-2014 11:32 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Wanneer wordt afval een grondstof? Een nieuwe tool van Rijkswaterstaat geeft ondernemers duidelijkheid.

De webtoets moet bedrijven informatie geven waarmee zij zelf tot een juiste beoordeling kunnen komen. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of het materiaal niet schadelijk is voor de omgeving of de gezondheid.

 

Belemmeringen

 

De overheid hanteert voor haar beleid het credo ‘Van Afval Naar Grondstof’. Daarmee is niet gezegd dat deze stromen dan niet meer onder de afvalregels vallen. Wet- en regelgeving werpt zo in bepaalde gevallen belemmeringen op voor de transitie naar een circulaire economie.

Ondernemers ontdekken via de webtoets aan de hand van een aantal vragen of de afvalwetgeving van toepassing is. Ook kunnen zij de tool gebruiken om vast te stellen of er een markt voor bepaalde reststoffen is.

De toets komt in eerste instantie beschikbaar in Nederland en Engeland. Het is de bedoeling om de webtoets later ook naar andere Europese landen te brengen. Rijkswaterstaat heeft de tool ontwikkeld in opdracht van het milieuprogramma van de Europese Commissie (Life+), met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bron: Rijkswaterstaat | foto: Eric, via Flickr