03-02-2015 10:18 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een scheidingsinstallatie voor kunststoffen en drankenkartons.

AEB wil per jaar uit minimaal 300.000 ton Nederlands huishoudelijk restafval de kunststoffen, drankenkartons en organische natte fractie afscheiden. Ook komt er een vergister voor het organisch materiaal uit de scheidingsinstallatie.

De output van de installatie bestaat dan uit 40.000 ton kunststoffen en drankpakken, 120.000 ton organisch afval en een restfractie van 140.000 ton. De scheidingsinstallatie en vergister moeten uiterlijk op 1 mei 2017 operationeel zijn.

 

Grondstoffen

 

AEB zet zich in om meer grondstoffen uit afval terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit biomassa. Met de scheidingsinstallatie en de levert het bedrijf ook een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zijn partnergemeenten. De scheidingslijn van AEB betekent een flinke verhoging van het scheidingspercentage.

Bron: AEB, Tenderned | foto: Michal Ma?as, creative commons (cropped)