09-03-2015 12:31 | Door: Erik Verheggen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties halen steeds meer verontreinigingen uit het afvalwater. Tegelijkertijd daalt het elektriciteitsverbruik van het zuiveringsproces.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties werken steeds energie-efficiënter. In 2013 was het elektriciteitsgebruik voor het zuiveren van afvalwater 7 procent minder dan in 2005. Bovendien steeg het aandeel elektriciteit dat de zuiveringsbedrijven zelf opwekken, van 21 procent in 2005 tot 31 procent in 2013. Dit door een hogere biogasproductie uit de vergisting van zuiveringsslib. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2013 verwerkten rioolwaterzuiveringsinstallaties bijna 1,9 miljard kubieke meter afvalwater, gemiddeld 306 liter per inwoner per dag.

Door Europese regelgeving zijn veel zuiveringsinstallaties in de laatste dertig jaar gemoderniseerd. Daardoor steeg de verwijdering van stikstofverbindingen uit het afvalwater met 31 procentpunt. De terugwinning van fosforverbindingen nam met 27 procent toe.

 

Schoner

 

Biologisch afbreekbare vervuiling werd in 2013 voor bijna 98 procent uit het afvalwater verwijderd. In 1990 was dat nog 93 procent. Mede dankzij deze verbeteringen is het oppervlaktewater in Nederland de laatste twintig jaar schoner geworden.

Het zuiveringsslib, een restproduct van de rioolwaterzuivering, werd in 2013 vrijwel volledig verbrand in slibverbrandingsinstallaties, elektriciteitscentrales en cementovens. Door een toename van de vergisting van zuiveringsslib, is de totale afzet van slib sinds 2007 langzaam gedaald.

Bron: CBS | foto: bert knottenbeld, creative commons (cropped by DuurzaamBedrijfsleven)