24-04-2015 11:47 | Door: Willemien Groot

De totale recyclingindustrie van bouw- en sloopafval in de Verenigde Staten vertegenwoordigt een waarde van $ 17 mrd. De directe opbrengsten bedragen $ 7,4 mrd.

Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse Construction & Demolition Recycling Association (CDRA). Bouw- en sloopafval is met 480 miljoen ton per jaar een van de grootste reststromen in de VS. De industrie recyclet ongeveer 70 procent van alle materialen. Vooral uit financiële overwegingen, om de kosten voor vuilstort te verminderen, schrijft de CDRA.

De organisatie beargumenteert echter dat de waarde van het afval veel meer oplevert. Hergebruik van staal, beton, hout, en spaanplaat leidde tot een verminderde CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van 4,7 miljoen personenauto’s. De energiebesparing staat gelijk aan 85 miljoen vaten olie, schrijft de CDRA. Daarnaast zijn er aanvullende factoren als een lagere milieudruk en een slimmer gebruik van grondstoffen.

Banengroei

Recycling leidt tot meer banen en industriële activiteit. Op basis van cijfers over 2012 constateert de organisatie dat de recyclingindustrie over dat jaar werkgelegenheid bood aan 19.000 mensen. 

Vorig jaar verscheen een soortgelijk rapport over de Europese bouw- en sloopafvalindustrie. Volgens het onderzoeksbureau Frost & Sullivan gaat er in de Europese recycling van bouwmaterialen $ 18,7 mrd om. Naar verwachting groeit de sector in 2020 tot $ 24 mrd.

Bron: Sustainable Brands, Environmental Leader, Frost & Sullivan, CDRA | Foto: Chris, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)