23-06-2015 18:57 | Door: Thijs ten Brinck

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft in Apeldoorn een energie- en grondstoffenfabriek in gebruik genomen. De installatie zet rioolslib om in duurzame elektriciteit en struviet voor de landbouw.

De rioolwaterzuivering van het waterschap in Apeldoorn verwerkt het slib door middel van thermische drukhydrolyse. Daarmee produceert de installatie bijna een derde meer biogas uit hetzelfde volume rioolslib als installaties met een biovergister.

Het Wageningse bedrijf Sustec heeft de techniek ontwikkeld. Met stoom van 140 graden Celcius breekt bij een druk van ongeveer vijf bar de biomassa af. Het voorbewerkte rioolslib wordt daarna alsnog vergist, met een hogere biogasopbrengst als resultaat.

Duurzame kunstmest

Waterschap Vallei en Veluwe gebruikt het biogas voor de elektriciteitsproductie voor ongeveer 7.500 huishoudens. Met de restwarmte die hierbij vrijkomt, maakt de installatie de stoom voor de voorbewerking van het slib. “Doordat er continu koud slib wordt gemengd met al gekraakt slib, is minder energie nodig om processtoom te maken”, zegt René Aarntzen, projectmanager bij Sustec, in het Technisch Weekblad

Dankzij het verbeterde proces is het restproduct na vergisting makkelijker te ontwateren. Aarntzen: “Het indikken tot slibkoek die moet worden verbrand, verloopt makkelijker dan normaal.”

Naast ruim 15 miljoen kilowattuur duurzame elektriciteit, produceert de waterzuivering jaarlijks 900 ton struviet uit het rioolslib. Die fosfaathoudende grondstof wordt verkocht aan kunstmestproducenten.

Volgend jaar opent het Waterschap Vallei en Veluwe een vergelijkbare installatie in Amersfoort.

Bron: Technisch Weekblad, Omroep Gelderland | Foto: Montgomery County Planning Commission, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)