23-02-2012 11:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een ‘Schengen’-zone voor vrij verkeer van recyclebaar afval tussen Europese lidstaten is op tafel. Gerben-Jan Gerbrandy, D66-afgevaardigde in het Europees Parlement (EP), geeft hiermee vorm aan een Europese resolutie voor efficiënter gebruik van grondstoffen.

Het voorstel voor een ‘Schengen overeenkomst’ voor afvalrecycling zal transport van afval over Europese grenzen vergemakkelijken, aldus Gerbrandy. Hierdoor kan afval naar één of twee gebieden in Europa worden getransporteerd, waar het volledig gerecycled wordt.

‘Momenteel wordt in de EU jaarlijks per persoon 16 ton aan materiaal geconsumeerd, 6 ton hiervan vormt afval, waarvan de helft onder de grond verdwijnt’, vertelt Gerbrandy.

Om die reden is een efficiënter gebruik van grondstoffen in 2010 al als één van de zeven hoofddoelstellingen van de "Europa 2020"-strategie voor duurzame groei en werkgelegenheid.

Doolhof van regels

De huidige regels betreffende afval in de 27 EU-landen vormen een groot obstakel voor de handel in recyclebare goederen.

Gerbrandy lichtte toe ‘Momenteel zijn er zo veel nationale, regionale en zelfs lokale wetten en regels dat het voor bedrijven onmogelijk wordt gemaakt hun zeer waardevolle afval te transporteren’.

To do list

Ook stelt Gerbrandy voor de belasting op gerecyclede materialen te verlagen. Daarnaast dient het toepassingsgebied van de Ecodesign Directive (ED), prioriteitenlijst van de Europese Unie, te worden vergroot.

De D66-afgevaardigde heeft als doel deze twee maatregelen in 2013 door te voeren. ‘Ik focus erop veel sneller naar een circulaire economie te gaan, waarin meer hergebruik en recycling van materialen plaatsvindt’.

Uitdaging

De Commissie wordt door Gerbrandy uitgedaagd een aantal proefprojecten op te stellen, met 100 procent hergebruik van materialen in 2020 als doelstelling.

Gerbrandy concludeert ‘Als de lidstaten de rijkdom en welzijn dat we nu in Europa hebben willen (behouden), moeten we langs deze weg gaan’.

Bron: Euractiv

Foto: epSos.de